Promocje
Extraordinary Enzymes 60 kapsułek Life Extension Enzymy Trawienne
Extraordinary Enzymes 60 kapsułek Life Extension Enzymy Trawienne

89,00 zł

Cena regularna: 139,00 zł

Najniższa cena: 139,00 zł
szt.
L-Teanina 150mg 90 kapsułek Doctor's Best L-Theanine
L-Teanina 150mg 90 kapsułek Doctor's Best L-Theanine

89,00 zł

Cena regularna: 119,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
szt.
Fisetin Novusetin Doctor's Best 30 kapsułek
Fisetin Novusetin Doctor's Best 30 kapsułek

69,00 zł

Cena regularna: 129,00 zł

Najniższa cena: 89,00 zł
szt.
L Karnozyna plus R Alfa Kwas Liponowy 60 kapsułek Dr Mercola L-Carnosine
L Karnozyna plus R Alfa Kwas Liponowy 60 kapsułek Dr Mercola L-Carnosine

99,00 zł

Cena regularna: 219,00 zł

Najniższa cena: 149,00 zł
szt.
Flora Cleanse 60 kapsułek Garden of Life Enzymy Trawienne
Flora Cleanse 60 kapsułek Garden of Life Enzymy Trawienne

149,00 zł

Cena regularna: 249,00 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
szt.
SELEN 200mcg 500 tabletek Oxford Vitality
SELEN 200mcg 500 tabletek Oxford Vitality

39,00 zł

Cena regularna: 119,00 zł

Najniższa cena: 69,00 zł
szt.
Kwas Foliowy Extra 400mcg 500 tabletek Oxford Vitality Folic Acid
Kwas Foliowy Extra 400mcg 500 tabletek Oxford Vitality Folic Acid

39,00 zł

Cena regularna: 99,00 zł

Najniższa cena: 49,00 zł
szt.
Witamina D3 50.000 iu z lanoliny 50 kapsułek Now Foods D3 50000
Witamina D3 50.000 iu z lanoliny 50 kapsułek Now Foods D3 50000

129,00 zł

Cena regularna: 149,00 zł

Najniższa cena: 129,00 zł
szt.
Magnesium Citrate Soluble Powder 227g Cytrynian Magnezu proszek Kirkman
Magnesium Citrate Soluble Powder 227g Cytrynian Magnezu proszek Kirkman

189,00 zł

Cena regularna: 219,95 zł

Najniższa cena: 209,95 zł
szt.
Cynk i Selen 15mg+ 200mcg 500 tabletek Oxford Vitality Zinc Selenium
Cynk i Selen 15mg+ 200mcg 500 tabletek Oxford Vitality Zinc Selenium

139,00 zł

Cena regularna: 159,00 zł

Najniższa cena: 159,00 zł
szt.
Solgar Witamina D3 10.000iu 120 kapsułek
Solgar Witamina D3 10.000iu 120 kapsułek

99,00 zł

Cena regularna: 119,00 zł

Najniższa cena: 99,00 zł
szt.
Omega 3 Potrójna Siła 100 kapsułek Solgar Triple Strength
Omega 3 Potrójna Siła 100 kapsułek Solgar Triple Strength

199,00 zł

Cena regularna: 209,00 zł

Najniższa cena: 199,00 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

TOPwitaminy

Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.TOPwitaminy.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:
Patora Patrycja Andrzejczyk

Ul. Wawelska 11a/37

02-034 Warszawa

Tel. 606-950-293

e-mail: info@topwitaminy.pl

Dane rejestrowe - Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
NIP: 973-061-89-41, Regon: 141701667

KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

§1

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

 • COOKIES – oznacza dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową
  w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.
 • DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28).
 • KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę.
 • KODEKS CYWILNY – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.
 • KONTO – oznacza wirtualną przestrzeń w sklepie internetowym www.topwitaminy.pl, zabezpieczoną hasłem, umożliwiającą Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów oraz otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych.
 • KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, a także osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych.
  od Sprzedawcy poprzez stronę Sklepu Internetowego.
 • NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.
 • PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529).
 • PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • PRAWO PRZEWOZOWE – oznacza ustawę z dnia 15 listopada 1984 r.
  (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.).
 • PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 • PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 • REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę.
 • SKLEP INTERNETOWY - oznacza przedsiębiorstwo funkcjonujące za pośrednictwem strony internetowej www.topwitaminy.pl , za pomocą której Kupujący i Sprzedawca bądź Usługobiorca i Usługodawca zawierają umowy na odległość
 • SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza Przedsiębiorcę: Patora Patrycja Andrzejczyk, prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelska 11a/37, 02-034 Warszawa, posługującą się numerem NIP 973-061-89-41, numerem REGON 141701667, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki;
  adres e-mail: info@topwitaminy.pl , numer telefonu. 606-950-293.
 • TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza złożenie własnoręcznego podpisu
  na zmaterializowanym dokumencie.
 • UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość
  za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
 • USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy.
 • USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 • UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej. 
 • ZAPŁATA – oznacza zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca, czyli Patora Patrycja Andrzejczyk, ul. Wawelska 11a/37, 02-034 Warszawa. NIP: 973-061-89-41, tel. +48 606 950 293, adres email: info@topwitaminy.pl.
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.topwitaminy.pl jest handel detaliczny produktami, a w szczególności suplementami diety z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
  a) połączenie z siecią internet o prędkości 1 Mb/s lub szybsze,
  b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera lub inne.
  c) włączona obsługa skryptów JavaScript
  d) posiadanie aktywnego konta e-mail.
 4. Zamawiać Produkt mogą za pośrednictwem sklepu internetowego www.topwitaminy.pl zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
  W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta.
 7. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do składania oferty przez Użytkownika.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 9. Towary dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba PRODUKTÓW i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie SPRZEDAWCY płatności za zamówione PRODUKTY, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 11. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega
  na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
 3. W celu utworzenia konta, konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika następujących danych:
  a) e-mail (adres poczty elektronicznej),
  b) hasło.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu  konta Klienta w sklepie internetowym www.topwitaminy.pl, zostaje zawarta w momencie  kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny, znajdujący się w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zarejestruj się”. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia
 6. Usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana
  w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.
 7. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§4

Zamówienia

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową
  www.topwitaminy.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, czyli info@topwitaminy.pl telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień, dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 3. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do KLIENTA utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy - jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.
 4. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w sklepie internetowym bądź formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru, poprzez kliknięcie na pole z napisem „Do koszyka” dodaje towar do wirtualnego koszyka, a następnie wybiera odpowiednią formę płatności oraz dostawy. W dalszej kolejności Użytkownik przechodzi do koszyka klikając w zakładkę „przejdź do koszyka”, po czym zatwierdza zamówienie klikając na pole z napisem „Zamawiam”, przechodząc w ten sposób do podstrony umożliwiającej mu rejestrację bądź przejście do formularza zamówienia klikając w pole z napisane „Zamawiam i płace”. Po uzupełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik klika na pole z napisem „Podsumowanie”, po czym Sprzedawca wysyła  niezwłocznie do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient będzie otrzymywał na wskazany adres e-mail wiadomości o kolejnych etapach realizacji zamówienia. 
 6. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imienia, nazwiska, telefonu, aktywnego adresu e-mail, ulicy i numeru domu, kodu pocztowego, miasta, nazwy i NIP firmy (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami).
 7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny o którym stanowi ust. 4 niniejszego paragrafu.
 8. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagany jest kontakt osobisty ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 10. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 11. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: za pobraniem przy odbiorze; przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; payu przelew online, płatność kartą płatniczą.
 12. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank mBank pod numerem 55 1140 2004 0000 3302 5886 7879
 13. W przypadku wyboru płatności w innej formie niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy dniem złożeniem zamówienia, a dniem zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 14. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 15. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin
  i sposób dostawy.
 16. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 17. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. KLIENT w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.
 18. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

§5

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności .  W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
 2. Ceny przesyłek określone są w Cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§6

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej, Paczkomaty Inpost, firmy kurierskiej, paczka w Ruchu). Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki do innych krajów prosimy o kontakt w celu wyceny transportu.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.
 4. Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz terminów dostawy znajdują się w zakładce „Koszt dostawy”.
 5. Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.

§7

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)  Kupujący będący Konsumentem zawierając „umowę na odległość” może odstąpić od umowy ze Sprzedawcą, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Klienta towaru (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik) składając stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia:

  Adresat: Patora Patrycja Andrzejczyk

  ul. Wawelska 11a/37, 02-034 Warszawa

   OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

   Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………........................................................  Ponadto podaję nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić pieniędzy.

   

   .........................................................................................                 ..............................

   imię, nazwisko i adres konsumenta                                                          podpis konsumenta

   

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, proszę poinformować nas na adres Patora Patrycja Andrzejczyk ul. Wawelska 11a/37, 02-034 Warszawa, lub na e-mail info@topwitaminy.pl, tel. 606950293 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przez upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedającego. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
 4. W przypadku Odstąpienia Konsumenta od umowy, zwracamy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru - zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
  W szczególności Konsument  proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi  - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.
 7. Konsument ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Oznacza to w szczególności, że Konsument nie może korzystać z towaru. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w formularzu zwrotu.
 9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się w pkt 1.
 10. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

§8

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może nastąpić w formie dowolnej np. w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy, lub np. pocztą elektroniczną na adres: info@topwitaminy.pl
 4. Przed złożeniem reklamacji zalecamy kontakt ze Sprzedawcą pod nr telefonu 606950293 lub mailowo na info@topwitaminy.pl aby usprawnić proces reklamacji.
 5. Wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązani są Państwo dostarczyć wadliwą rzecz na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy, na koszt Sprzedawcy.
 6. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni roboczych od momentu złożenia reklamacji.
 7. W składanej reklamacji zaleca się podanie: danych kontaktowych klienta, nr zamówienia, dokładnych przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy.
 8. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

  - Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

  - Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą jest bezpłatne i ma charakter dobrowolny.

   2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§9

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maj 2018r.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
 7. W przypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

§11.

 Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozpatrywane polubownie i na korzyść Kupującego.
 2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sytuacje sporne będą rozwiązywane na drodze sądowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 4. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium